Điện thoại liên hệ: 0888.609199 - 0912.049.757- 0912.005.757- 0888.649.199

1
2
3
4
5

Giới thiệu

Medium Strength nonwoven Geotextile

Medium tensile Strength nonwoven geotextile is from VNT24 to VNT50. Tensile Strength is from 12kN to 25kN. 

Logo partner